Service Auto este o parte a software ERP ExpertAccounts, care funcționează independent și care conține numai operațiunile specifice si functionalitatile necesare pentru o gestiune corespunzatoare a unui service auto. Prin lucrul integrat cu partea de contabilitate, toate înregistrările contabile corespunzătoare se generează automat.service auto

Program service auto online


Cel mai complet soft pentru un service auto bine organizat, care îți asigură:

o activitate planificată
prețurile automatizate pe tipuri de clienți și vehicule
informații în timp real, pentru luarea celor mai bune decizii


Avantaje program service auto:


 Ai o evidenţă clară
 • ai istoricul complet al reparaţiilor pe fiecare autovehicul
 • ai bază de date cu toate autovehiculele, cu toate caracteristicile aferente (marcă, model, număr înmatriculare, serie motor, V.I.N. etc.)

 Deţii controlul asupra activității service-ului
 • evidenţă eliberare şi retur piese din magazie la mecanic
 • programezi reparaţiile pe boxe, pe zile si ore
 • evidenţă manoperă pe fiecare mecanic

 Îți fidelizezi clienții
 • calculează preţurile la piese şi manoperă în funcţie de client (negocieri, flotă, reparaţii în garanţie, asigurări)
 • tarife orare manoperă diferenţiate pe tipuri de vehicule
 Ai nomenclator de manopere service cu timp normat
 • manopere de asamblare configurabile cu timp şi costuri de execuţie


Activitatea de service auto:

 • Preluarea comenzii de reparație pe client, nr. auto, model, V.I.N., km, folosind opțional machete prestabilite pentru generarea necesarului de piese și manopere.
 • Repartizarea comenzilor de reparație pe boxe disponibile.
 • Tablou cu ateliere, boxe și mecanici.
 • Evidență mecanici: cine a executat fiecare manoperă, cu timp normat și timp efectiv.
 • Rapoarte de eficiență pe mecanici și boxe.
 • Facturare automată la închiderea comenzii, la preț preferențial la piese și manoperă, în funcție de client (flote, asigurări, negocieri etc.) și tip de vehicul.
 • Operațiunile se realizează pe baza drepturilor de acces.


Aprovizionarea cu piese auto:

 • La introducerea unei comenzi de reparație, se generează necesarul și comanda de aprovizionare.
 • Lansare automată în consum a pieselor din depozit în service.
 • Urmărire comenzi furnizori.
 • Echivalente între piese auto - număr variabil de piese echivalente cu un original.
 • Asigurarea stocului minim.

Cum funcţionează modulul de Service Auto:

Printre clientii nostri...