În prezent, companiile din sectorul agricol care au implementat un software ERP pentru agricultura sunt liderii de piață, care au transformat utilizarea acestui sistem în avantaj competitiv.

Alege și tu soluția pentru gestionarea terenurilor agricole, cu ajutorul căreia poți monitoriza lucrările agricole și costurile în timp real și poți determina eficiența la nivel de lot de cultură.


software agricultura

Program gestiune agricultura


urmărire loturi de culturi agricole, pe suprafețe și tipuri de culturi
gestiune stocuri de cereale cu grad de umiditate și corp strain
alocare costuri cu bunuri și servicii pe loturi de culturi agricole
    cu repartizare automată pe suprafețe
evidență si alocare subvenții pe tip de cultură și parcele
istoric operații și trasabilitate
gestiune arende: calcul și preț la arendatori
 

Functionalități software agricultura ExpertAccounts:

 • permite înregistrarea fiecărei parcele, tarla sau hectar de pământ
 • împărțire terenuri pe categorii: arabil, livadă, vie etc.
 • istoric culturi agricole și lucrări pe fiecare lot
 • evidența parcelelor pe locații și centre de cost
 • urmărire și control diferite consumuri (combustibil, utilaj, substanțe chimice) pe parcele cultivate
 • evidențiere costuri cu semințe, îngrășăminte și salarii angajați, amortizare și întreținere utilaje
 • trasabilitatea recoltei obținute - evidențierea tuturor lucrărilor și materialelor pe fiecare cultură
 • evidența costurilor și a subvențiilor pe fiecare cultură
 • gestiune arende: calcul și preț la arendatori
 • generare automată contracte de arendă
 • analiza profitabilității pe centre de profit (culturi, ferme etc.)
 • BI (Business Intelligence) pentru analiza unui volum mare de date
 • gestionare mijloace fixe și obiecte de inventar
 • plan de mentenanţă utilaje agricole, piese de schimb, consumabile
 • generare automată a contabilității operațiunilor efectuate
Printre clientii nostri...