Sistemul ERP Productie ExpertAcccounts implementează standardele ISO de urmărire și trasabilitate a producției, cu planificarea executiei pe faze de fabricație.
Sistemul ERP calculeaza costul de productie pe fiecare lot produs, si integreaza modulele MRP si MES:
 • MRP (Materials Requirement Planning) - face planificarea executiei in grafic Gantt, pe comenzi și faze de fabricație cu semifabricate, pentru asigurarea necesarului de materii prime just-in-time si trasabilitate pe fiecare lot de materie prima si produs finit.
 • MES (Manufacturing Execution System) - urmareste executia pe faze de fabricatie si pe operatii executate de fiecare muncitor in cadrul fiecarei faze, in timp real, cu dispozitive mobile sau pe linie si pentru calcul productivitate muncitori.
Programul de gestiune producție este dedicat companiilor din industriile prelucratoare, alimentară, chimică, electronice, fashion, materiale de construcții etc. și conține toate facilitățile necesare pentru gestiune, planificare si urmarire producție, pentru producție de serie repetitivă, producție pe comenzi și unicate (make-to-order).
Sistemul se implementeaza customizat si ofera functii avansate specifice pentru diferite industrii. De exemplu, pentru textile si incaltamainte gestioneaza asortimentul de marimi,  pentru industria alimentara tine evidenta loturilor si a datei de expirare.


erp productie

Software ERP Producție (MRP/MES)

Planificare + gestiune + urmarire producție 

+ Integrare cu aplicatia mobila WMS si ASM

optimizezi timpul alocat procesului de producție
reduci costul de producție pe comenzi
automatizezi aprovizionarea
planificare automată producție
monitorizezi productivitatea muncitorilor
calcul cost producție în timp real
fluxuri paralele de producție, cu semifabricate
operatorii înregistrează în secție cu terminal mobil 

alocarea materialelor și execuția productiei în curs


Funcționalități și avantaje software ERP Producție (MRP/MES)

Planificare producție

 • Fișe de asamblare (BOM, BOL) pe faze de producție, cu semifabricate. Arbori de asamblare pe mai multe nivele, cu consumuri normate, manopere și timpi normați
 • Personalizarea produsului pe comandă client, cu posibilitatea alegerii materialelor pe componente și a componentelor opționale
 • Descrierea tehnică a produsului pe faze și componente, cu desene tehnologice
 • Automatizarea planificării în timp a execuției comenzilor la nivel de fază de execuție, secție și utilaj sau linie de producție, pe baza arborilor de asamblare, încă din momentul primirii comenzii
 • Sistemul generează automat comenzi interne de producție pentru semifabricatele de care va fi nevoie și care nu se află în stocul liber
 • Planificarea automată a execuției pe faze și pe loturi cu execuție paralelă, cu timpi de pregătire utilaje și lead-time pentru faze succesive
 • Grafic Gantt interactiv pe care se pot modifica manual (cu drag&drop) planificările generate automat, pentru cazurile de excepție

Aprovizionare

 • Calcul automat al planului săptamânal de aprovizionare cu materiale pe baza planificărilor de execuție, a stocurilor limită și a stocurilor libere
 • Recalcul automat în urma modificării planificărilor
 • Gestionarea stocurilor libere și angajate de materii prime, materiale și semifabricate
 • Sistemul generează comenzi de aprovizionare materiale pornind de la comenzile de livrare produse finite
 • Receptia materiei prime prin scanare etichete cod bare in format GS1 cu terminalul mobil WMS
 • Inregistrarea adresei de depozitare la la raft prin scanare cod bare folosind aplicatia mobila WMS.

Lansare producție

 • Calculul Fișei limită de consum și a planului de execuție, pe baza planificărilor în timp a fazelor de fabricație
 • Lansare producție și alocare materiale pe faze de asamblare, cu semifabricate
 • Controlul consumului de materiale pe baza planificărilor, alocare materii prime și materiale la nivel de sub-comandă de producție, retur la magazie, rebuturi etc.
 • Listare coduri de bare pentru fiecare lot de produse și semifabricate
 • Eliberarea în consum a materialelor pentru producția în curs: alocarea pe loturi de producție în curs
 • Generare etichete cod bare in format GS1 pentru reperele planificate la executie, in vederea inregistrarii productiei cu terminale mobile in sistemul WMS
 • Alocare materiale in consum prin scanare cod bare cu aplicatia mobila WMS care indica adresa de depozitare la raft.

Execuție producție

 • Înregistrarea alocărilor de materiale, consumurilor și executiei producției se face in sectie, pe tablete sau pe terminale WMS cu scanner cod bare
 • Evidențierea transferului de materiale de pe o comandă pe alta pentru determinarea exactă a consumurilor, economiei și risipei de materiale, pe fiecare foaie de lucru în parte
 • Calcul cost material, manoperă și utilaj - în timp real, în momentul obținerii produsului - în funcție de costurile materiale, utilajul sau linia de producție și manoperele normate
 • Generarea automată a bonurilor de predare și de consum cu cantitățile planificate/normate cu posibilitatea introducerii abaterilor
 • Actualizarea automată a Fișei Limită de Consum și a Planului de Producție, pe baza colectării datelor din producție
 • Trasabilitatea completă a producției și evidențierea încorporărilor pe loturi de materii prime intrate, semifabricate obținute și manopere executate
 • Monitorizarea productiei: a stadiului de execuție pe faze și a livrării la nivel de comandă și produs
 • Inregistrarea QC/CTC cu app mobila prin scanare cod bare la finalizarea executiei, pentru fiecare faza de fabricatie
 • Urmarire executie la nivel de operatie manopera si muncitor: in timp real (cu dispozitive mobile sau pe linie) sau la sfarsitul zilei (pe fise de lucru individuale cu coduri de bare)
 • Calcul progres executie comanda in timp real: procent de executie (pe baza de timpi standard) si procent de finalizare cantitativa.

 Analiza producției si post-calcul

 • Calculul de cost estimat pe fiecare lot in momentul productiei, pe componente de cost material, cost manopera, cost linie si utilaj.
 • Post-calculul automat pe fiecare lotla final de luna, cu componenta de cost indirect, pe baza cheltuielilor efective inregistrate in contabilitate.
 • Rapoarte de analiza costuri si venituri la nivel de produs, comanda si factura client
 • Rapoarte de trasabilitate in amonte si in aval, pentru fiecare lot de produs sau de materie prima, cu numar de lot si data.
 • Identificarea muncitorilor care au executat fiecare manopera pentru un anumit produs, pe baza codului de bare al lotului de produs.
 • Rapoarte de comparatie intre timpii normati si timpii efectiv lucrati pe fiecare articol, manopera si muncitor
 • Rapoarte de manopere realizate de fiecare muncitor pentru salarizare, cu sumar manopere executate pe fiecare ordin de lucru si comanda.

Prezentare video program gestiune productie


Exchange Data Interfaces (EDI)

ExpertAccounts ERP se conecteaza prin API la platforme B2B 

Import si export de fisiere XML, complet automatizat, pentru preluare comenzi si trimitere facturi:
 • Edinet (Bricodepot, Dedeman, Carrefour)
 • Expert Supplier (Hornbach)
 • docProcess/DocXchange (Carrefour, Cora, Leroy Merlin, Supeco)


Contactaţi-ne
*
*
*

*) campuri obligatoriiPrintre clientii nostri...