Sistemul ERP Productie / MRP (Materials Requirement Planning) ExpertAcccounts, implementează standardele ISO de urmărire și trasabilitate a producției, cu planificare pe comenzi și faze de fabricație, cu semifabricate. Producția se poate urmări în secție, pe terminale cu touchscreen sau pe tablete.

Programul de gestiune producție este dedicat companiilor din industria alimentară, chimică, electronice și electrocasnice, materiale de construcții etc. și conține toate facilitățile necesare pentru gestiune, planificare si urmarire producție, pentru producție de serie repetitivă, producție pe comenzi și unicate (make-to-order).
erp productie

Software ERP Producție (MRP)

Planificare + gestiune + urmarire producție 

+ Integrare cu aplicatia mobila WMS si ASM

optimizezi timpul alocat procesului de producție
reduci costul de producție pe comenzi
automatizezi aprovizionarea
planificare automată producție
monitorizezi performanța angajaților
calcul cost producție în timp real
fluxuri paralele de producție, cu semifabricate
operatorii înregistrează în secție cu terminal mobil 

alocarea materialelor și execuția productiei în curs


Funcționalități și avantaje software ERP Producție (MRP)

Planificare producție

 • Fișe de asamblare (BOM, BOL) pe faze de producție, cu semifabricate. Arbori de asamblare pe mai multe nivele, cu consumuri normate, manopere și timpi normați
 • Personalizarea produsului pe comandă client, cu posibilitatea alegerii materialelor pe componente și a componentelor opționale
 • Descrierea tehnică a produsului pe faze și componente, cu desene tehnologice
 • Automatizarea planificării în timp a execuției comenzilor la nivel de fază de execuție, secție și utilaj sau linie de producție, pe baza arborilor de asamblare, încă din momentul primirii comenzii
 • Sistemul generează automat comenzi interne de producție pentru semifabricatele de care va fi nevoie și care nu se află în stocul liber
 • Planificarea automată a execuției pe faze și pe loturi cu execuție paralelă, cu timpi de pregătire utilaje și lead-time pentru faze succesive
 • Grafic Gantt interactiv pe care se pot modifica manual (cu drag&drop) planificările generate automat, pentru cazurile de excepție

Aprovizionare

 • Calcul automat al planului săptamânal de aprovizionare cu materiale pe baza planificărilor de execuție, a stocurilor limită și a stocurilor libere
 • Recalcul automat în urma modificării planificărilor
 • Gestionarea stocurilor libere și angajate de materii prime, materiale și semifabricate
 • Sistemul generează comenzi de aprovizionare materiale pornind de la comenzile de livrare produse finite
 • Receptia materiei prime prin scanare etichete cod bare in format GS1 cu terminalul mobil WMS

Lansare producție

 • Calculul Fișei limită de consum și a planului de execuție, pe baza planificărilor în timp a fazelor de fabricație
 • Lansare producție și alocare materiale pe faze de asamblare, cu semifabricate
 • Controlul consumului de materiale pe baza planificărilor, alocare materii prime și materiale la nivel de sub-comandă de producție, retur la magazie, rebuturi etc.
 • Listare coduri de bare pentru fiecare lot de produse și semifabricate
 • Eliberarea în consum a materialelor pentru producția în curs: alocarea pe loturi de producție în curs
 • Generare etichete cod bare in format GS1 pentru reperele planificate la executie, in vederea inregistrarii productiei cu terminale mobile in sistemul WMS

Execuție producție

 • Înregistrarea alocărilor de materiale, consumurilor și executiei producției se face in sectie, pe tablete sau pe terminale WMS cu scanner cod bare
 • Evidențierea transferului de materiale de pe o comandă pe alta pentru determinarea exactă a consumurilor, economiei și risipei de materiale, pe fiecare foaie de lucru în parte
 • Calcul cost material, manoperă și utilaj - în timp real, în momentul obținerii produsului - în funcție de costurile materiale, utilajul sau linia de producție și manoperele normate
 • Generarea automată a bonurilor de predare și de consum cu cantitățile planificate/normate cu posibilitatea introducerii abaterilor
 • Actualizarea automată a Fișei Limită de Consum și a Planului de Producție, pe baza colectării datelor din producție
 • Trasabilitatea completă a producției și evidențierea încorporărilor pe loturi de materii prime intrate, semifabricate obținute și manopere executate
 • Monitorizarea productiei: a stadiului de execuție pe faze și a livrării la nivel de comandă și produs

Prezentare video program gestiune productie


Exchange Data Interfaces (EDI)

ExpertAccounts ERP se conecteaza prin API la platforme B2B 

Import si export de fisiere XML, complet automatizat, pentru preluare comenzi si trimitere facturi:
 • Edinet (Bricodepot, Dedeman, Carrefour)
 • Expert Supplier (Hornbach)
 • docProcess/DocXchange (Carrefour, Cora, Leroy Merlin, Supeco)


Contactaţi-ne
*
*
*

*) campuri obligatoriiPrintre clientii nostri...